Logo Unicorn

TH

การให้บริการขนส่งสินค้า Project Cargo
(เครื่องจักรใหญ่ , สินค้าขนาดใหญ่)

ทางเรามีทีมงานมืออาชีพสำหรับการดูแลขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ หรือ เครื่องจักรใหญ่โดยเฉพาะ และเป็นการร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประสานงานกัน ตามภาคส่วน อาทิเช่น ผู้รับเหมาโครงการ . วิศวกร และ ลูกค้า เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่า สินค้าของท่าน จะได้รับการขนส่ง และ จัดส่งถูกต้องตรงความต้องการของท่าน

รูปแบบของการขนส่งสินค้า Project Cargo

- เรือเทกอง
สามารถขนส่งสินค้า ประเภท : อาหาร, เหล็ก, แร่หิน, เครื่องจักรใหญ่

- บริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษ
การให้บริการยกสินค้าหนัก ด้วยเครน
การขนส่งสินค้าขนาด Oversize หรือเกินขนาดตู้คอนเทนเนอร์
การขนส่งตู้ Flat Rack
การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เปิดเฉพาะด้านบน

- เรือ RO/RO
การให้บริการขนส่งสินค้าที่มีล้อเลื่อน อาทิเช่น รถยนต์ / รถบรรทุก / รถโดยสารประจำทาง

คลิกเพื่อพูดคุย-สอบถาม